Privacy policy

Over ons privacybeleid

Don Maria Barro geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerci√ęle doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Don Maria Barro. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Informatie die wij over u verzamelen

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn ge√Įnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het bladeren door de site informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en informatie over hoe u met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".

 

We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologie√ęn:

 

    - "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke identificatie. Voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org.

    - "Logbestanden" volgen acties die plaatsvinden op de Site en verzamelen gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende / afsluitende pagina's en datum- / tijdstempels.

    - "Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de site bladert.

 

Bovendien, wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Site, verzamelen we bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers), e-mailadres, telefoonnummer en eventueel factuuradres. We verwijzen naar deze informatie als "Bestelinformatie".

Wanneer we in dit privacybeleid spreken over "Persoonlijke informatie", hebben we het zowel over apparaatinformatie als over bestelinformatie.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

We gebruiken de bestelinformatie die we in het algemeen verzamelen om bestellingen die via de site zijn geplaatst te vervullen (inclusief het verwerken van uw betalingsgegevens, het regelen van verzending en het verstrekken van facturen en / of orderbevestigingen). Daarnaast gebruiken we deze Bestelinformatie om:

  • Te communiceren met u;
  • Onze bestellingen te screenen op mogelijk risico of fraude; en
  • Wanneer u in overeenstemming bent met de voorkeuren die u met ons heeft gedeeld, verstrekken wij u informatie of advertenties met betrekking tot onze producten of diensten.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen screenen op mogelijk risico en fraude (met name uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten browsen en omgaan met de site en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen). Daarnaast kan het zijn dat de apparaatinformatie door ons gebruikt wordt voor retargeting campagnes.

 

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt. Lees meer over hoe Shopify uw gegevens verwerkt: https://www.shopify.com/legal/privacy

 

E-mail en mailinglijsten

Shopify

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware 'Shopify'. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Shopify. Shopify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‚Äėunsubscribe‚Äô link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologie√ęn die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Shopify informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

FastMail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van FastMail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. FastMail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Shopify Payments en PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify Payments en PayPal. Shopify Payments en PayPal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments en PayPal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments en PayPal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments en PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om dat bij u te laten bezorgen. Wanneer wij de bestelling niet zelf bij u afleveren, maken wij gebruik van de diensten van een koerier voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de koerier delen. De koerier gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de koerier onderaannemers inschakelt, stelt de koerier uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl en een boekhoudkantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl en het boekhoudkantoor zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl en het boekhoudkantoor gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Om onze dienstverlening te verbeteren kan het zijn dat we uw gegevens gebruiken voor gerichte advertenties zoals een retargetingcampagne. In dat geval gebruiken we uw persoonlijke informatie om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

 

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties via:

    FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

    GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

    BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

 

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door naar de opt-out-portal van de Digital Advertising Alliance te gaan op: http://optout.aboutads.info/.

 

Do Not Track

Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze Site niet wijzigen wanneer we een Do Not Track-signaal van uw browser zien.

 

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, operationele en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Don Maria Barro op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cli√ęnt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u¬†aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit¬†tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij¬†facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke¬†termijn loopt bewaren (7 jaar). Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cli√ęntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met¬†betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopie√ęn van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopie√ęn van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of¬†daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopie√ęn van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens¬†door of in opdracht van Don Maria Barro. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking¬†staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopie√ęn van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‚ÄúAnalytics‚ÄĚ-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Don Maria Barro

Sophiaweg 500 A424, 6523 NJ, Nijmegen, Nederland

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Dhr. Lenders

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@donmariabarro.nl